top of page

บริการขนส่งกระจายสินค้า ภาคอีสาน กรุงเทพและปริมณฑล
# บริการใหม่ # ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เหมาคันทั่วประเทศ

หน้าแรก: Welcome
Delivery Man

" สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า ลูกค้าประทับใจ "

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย เลย ขนส่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 

ให้บริการขนส่งสินค้าแบบมืออาชีพด้วย ทีมงานและ รถบรรทุกขนส่งที่ได้มาตรฐาน

20171110_132248.jpg
IMG_0503.JPG
Screen Shot 2012-10-09 at 12.53.2311 AM.png
1111 copy.jpg
Screen Shot 2012-10-09 at 4.37.42 PM.png

ส่งสินค้ารายชิ้น ( LTL Delivery )

สนง.พุทธมณฑล สาย 4 
สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร บรรจุภัณฑ์พลาสติก อะไหล่รถและสินค้าเบ็ดเตล็ด
กลุ่มลูกค้า
ร้านค้าชุมชน       ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง, ร้านค้าแผงลอยในตลาด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านเบเกอรี่ และร้านค้าทั่วไป
หน่วยงานภาครัฐ > โรงพยาบาล, โรงเรียน, กรมทางหลวง, ไซด์งานก่อสร้าง, ร้านธงฟ้า และอื่นๆ
โรงงาน                > โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ( อุปกรณ์ & เครื่องจักร )

พื้นที่ให้บริการ (ต้นทางกรุงเทพมหานคร / นครปฐม)

จังหวัดเลย           > อำเภอเมือง วังสะพุง และอำเภอใกล้เคียง

จังหวัดขอนแก่น  > อำเภอเมือง ชุมแพ หนองเรือ ภูเวียง และอำเภอใกล้เคียง

จังหวัดชัยภูมิ       > อำเภอภูเขียว คอนสาร และอำเภอใกล้เคียง

* บริการด้วยขนส่งที่ได้มาตรฐาน > กระบะ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ

** ยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดส่งสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ** 

หน้าแรก: Service
Food and Drink
Chilled pickup_edited.jpg

Keeping Your Goods Cool and Safe with PCL Transport 

บริการใหม่ > ส่งสินค้าทั่วประเทศด้วยรถกระบะ Chilled ( 0 - 8 องศา )

บริการกระจายสินค้าและเหมาคัน ไปยังร้านอาหาร และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

สินค้าที่เหมาะขนส่ง >
อาหาร, ผักผลไม้, เบเกอรี่,
วัตถุดิบทำอาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ อื่นๆ 


รถขนส่งทุกคันมีประกันสินค้าเสียหาย 
คันละ
300,000 บาท / เที่ยว

*โทรสอบถามเพิ่มเติม : คุณธีรชัย 089-894-8818*

สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ( 0 - 8 องศา) CHILLED 

Screen Shot 2012-10-09 at 4.46.13 PM.png

กระจายสินค้า (Distribution)

สินค้าอุปโภค - บริโภคทุกชนิด ทั้งแบบแห้งและ ควบคุมอุณหภูมิ  (Chilled delivery ใหม่*)

กระจายสินค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์กระจายสินค้า 

พื้นที่ กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

1). Modern Trade => Tesco Lotus, Big C, Makro, Tops, Aeon, Family Mart, 7-Eleven

2). Supermarket => Food land, Villa Market, Fuji, Gourmet Market

3). Food Service => S&P, ภัตราคาร, ร้านอาหาร, Cafe, Pub& Bar 

* บริการด้วยรถบรรทุก => กระบะตู้ทึบ รถ 6 ล้อ 10ล้อ และ 18 ล้อ

IMG_0503.JPG

เหมาคัน ( FTL Delivery )

สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วประเทศ 

บริการขนส่งแบบเหมาคันหรือเต็มคัน โดยทีมงานมืออาชีพและมีพันธิมิตรครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีบริการรถขนส่งหลายแบบ ทั้งภายในประเทศและส่งออก 

1).รถเทเลอร์ พื้นเรียบ / คอก / ตู้คอนเทนเนอร์

2).รถสิบล้อ คอก / ตู้ทึบ

3).รถหกล้อ คอก / ตู้ทึบ

4).รถกระบะ คอก / ตู้ทึบ 

  * โทรสอบถามเพิ่มเติม คุณธีรชัย 089-894-8818 (รายเที่ยว / สัญญา)*

Bar Chart
111111.png

เกี่ยวกับเรา

               ประวัติความเป็นมา

              เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย เลย ขนส่ง ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดเลย  โดยกลุ่มลูกค้าแรกคือ ร้านค้าปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตรรวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปของผู้ค้าในชุมชนต่างๆ

              ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการขยายการให้บริการครอบคลุมถึงจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิบางพื้นที่ อาทิเช่น อำเภอชุมแพ หนองเรือ ภูเขียว คอนสารและ มีการขยายการให้บริการแบบกระจายสินค้าของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยัง Modern trade ( Tesco Lotus, Big C, Makro, Aeon, Siam DCM ) ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยม ( Food land, Villa Market, Gourmet, Max value, Fuji และอื่นๆ )

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่มีความชำนาญ ได้มาตรฐาน เป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ใช้บริการและชุมชนในท้องถิ่นให้พัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ (Mission) พัฒนาบุคคลากร รถบรรทุกขนส่ง รวมถึงพันธมิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 วัตถุประสงค์ (Objective) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานคนในท้องถิ่น พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากร โดยการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อสร้างรายได้กลับมายัง  องค์กร พนักงานและชุมชนในท้องถิ่น

หน้าแรก: Homepage_about
หน้าแรก: GetSubscribers_Widget
bottom of page