top of page
20171110_132248.jpg
IMG_0503.JPG
Screen Shot 2012-10-09 at 12.53.2311 AM.png
1111 copy.jpg

" สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า ลูกค้าประทับใจ "

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย เลย ขนส่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 

ให้บริการขนส่งสินค้าแบบมืออาชีพด้วย ทีมงานและ รถบรรทุกขนส่งที่ได้มาตรฐาน

บริการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเหมาคันทั่วประเทศ

หน้าแรก: Welcome
Screen Shot 2012-10-09 at 4.37.42 PM.png
Cargo

ส่งสินค้ารายชิ้น (Consolidated Cargo)

สนง.พุทธมณฑล สาย 4 
บริการรับ-ส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร บรรจุภัณฑ์พลาสติก  อะไหล่รถและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป
กลุ่มลูกค้า
ร้านค้าชุมชน         => ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง, ร้านค้าแผงลอยในตลาด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านเบเกอรี่ และร้านค้าทั่วไป
หน่วยงานภาครัฐ    => โรงพยาบาล, โรงเรียน, กรมทางหลวง, ไซด์งานก่อสร้าง, ร้านธงฟ้า และอื่นๆ
โรงงาน                  => โรงงานน้ำตาล, โรงงานแป้ง, โรงงานยางพารา ในแต่ละพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ (ต้นทางกรุงเทพมหานคร / นครปฐม)

จังหวัดเลย           => อำเภอเมือง วังสะพุง หนองหิน และอำเภอใกล้เคียง

จังหวัดขอนแก่น  => อำเภอเมือง ชุมแพ หนองเรือ ภูเวียง และอำเภอใกล้เคียง

จังหวัดชัยภูมิ       => อำเภอเมือง ภูเขียว แก่งคร้อ คอนสาร และอำเภอใกล้เคียง

* บริการด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 18 ล้อ และอื่นๆ *

** ยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดส่งสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ** 

Screen Shot 2012-10-09 at 4.46.13 PM.png

กระจายสินค้า (Distribution)

บริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

กระจายสินค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์กระจายสินค้า 

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุธยา นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

1). Modern Trade => Tesco Lotus, Big C, Makro, Tops, Aeon, Family Mart, 7-Eleven

2). Supermarket => Food land, Villa Market, Fuji, Gourmet Market

3). Food Service => S&P, ภัตราคาร, ร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารชั้นนำ

* บริการด้วยรถบรรทุก => กระบะตู้ทึบ รถ 6 ล้อ 10ล้อ และ 18 ล้อ

เหมาคัน (Full Truck Load)

สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วประเทศ 

บริการขนส่งแบบเหมาคันหรือเต็มคัน โดยทีมงานมืออาชีพและมีพันธิมิตรครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีบริการรถขนส่งหลายแบบ ทั้งภายในประเทศและส่งออก 

1).รถเทเลอร์ พื้นเรียบ / คอก / ตู้คอนเทนเนอร์

2).รถสิบล้อ คอก / ตู้ทึบ

3).รถหกล้อ คอก / ตู้ทึบ

4).รถกระบะ คอก / ตู้ทึบ 

  * สนใจติดต่อ คุณธีรชัย 089-894-8818 (รายเที่ยว / สัญญา)

IMG_0503.JPG
หน้าแรก: Service
Bar Chart
111111.png

เกี่ยวกับเรา

               ประวัติความเป็นมา

              เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย เลย ขนส่ง ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดเลย  โดยกลุ่มลูกค้าแรกคือ ร้านค้าปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตรรวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปของผู้ค้าในชุมชนต่างๆ

              ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการขยายการให้บริการครอบคลุมถึงจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิบางพื้นที่ อาทิเช่น อำเภอชุมแพ หนองเรือ ภูเขียว คอนสารและ มีการขยายการให้บริการแบบกระจายสินค้าของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยัง Modern trade ( Tesco Lotus, Big C, Makro, Aeon, Siam DCM ) ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมี่ยม ( Food land, Villa Market, Gourmet, Max value, Fuji และอื่นๆ )

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่มีความชำนาญ ได้มาตรฐาน เป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ใช้บริการและชุมชนในท้องถิ่นให้พัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ (Mission) พัฒนาบุคคลากร รถบรรทุกขนส่ง รวมถึงพันธมิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 วัตถุประสงค์ (Objective) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานคนในท้องถิ่น พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากร โดยการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อสร้างรายได้กลับมายัง  องค์กร พนักงานและชุมชนในท้องถิ่น

หน้าแรก: Homepage_about
หน้าแรก: GetSubscribers_Widget
bottom of page